ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Ρεκτιφιέ Ευρώπη αναλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών, όσον αφορά τις βελτιώσεις μηχανών:

  1. Βελτιώσεις κινητήρων. Ρεκτιφιέ ΙΧ, μοτοσυκλετών, σκαφών, φορτηγών. Επισκευή και βελτιώσεις κινητήρων εσωτερικής καύσεως παντός τύπου (diesel ή βενζίνης), καταλυτικών ή μη.
  2. Ζυγοσταθμίσεις στροφάλων κεντρικών αξόνων φτερωτών και βελτιώσεις
  3. Διάγνωση ρηγμάτων κυλινδροκεφαλής και κινητήρα. Ρεκτιφιέ εδρών – βαλβίδων και πλάνισμα
  4. Ανακατασκευή - τοποθέτηση - προσαρμογή χιτωνίων κινητήρα (finish) ή κατασκευής μας (seni) με βαθμό σκληρότητας (brinell). Επισκευή και πρεσάρισμα κυλινδροκεφαλών (καπαμά), ανάλογα με τη μάρκα και τον τύπο του κινητήρα σας.
  5. Ρεκτιφιέ στροφάλου και μπάρας κορμού κινητήρα με εργοστασιακή ανοχή, για υψηλότερη πίεση λαδιού